เพิ่มศักยภาพการท่องเที่ยวให้ชายหาดบางแสน

70868 Visitors70868 Visitors70868 Visitors70868 Visitors70868 Visitors70868 Visitors70868 Visitors