ระดับน้ำที่สามารถเล่นสคิมได้ดีคือน้ำขึ้นไม่เกิน 2.0 โดยประมาณ

 
 
JAN-MAR
 
 
APR-JUN
 
JUL-SEP
 
OCT-DEC

คลิ๊ก เพื่อขยายภาพใหญ่ !!!

116431 Visitors116431 Visitors116431 Visitors116431 Visitors116431 Visitors116431 Visitors116431 Visitors